Php Operatörleri nelerdir?


Yazı Tarihi : 17.12.2020 Okunma Sayısı : 503

Bu yazımda sizlere php aritmatik, atama, karşılaştırma operatörleri hakkında kısaca bilgiler verdim. Eklemek istedikleriniz olursa sizde yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

Aritmetik operatörler : Matematiksel operatörler

OperatörİsimÖrnek
+Toplama$a + $b
Çıkartma$a – $b
*Çarpma$a * $b
/Bölme$a / $b
%Modül$a % $b

Atama operatörleri

OperatörKullanışıKarşılığı
+=$a += $b$a = $a + $b
-=$a -= $b$a = $a – $b
*=$a *= $b$a = $a * $b
/=$a /= $b$a = $a / $b
%=$a %= $b$a = $a % $b
.=$a .= $b$a = $a . $b

Karşılaştırma operatörleri

OperatörİsimKullanılışı
==Eşittir$a == $b
===Denktir$a === $b
!=Eşit değildir$a != $b
!==Denk değildir$a !== $b
<>Eşit değildir$a <> $b
<Küçüktür$a < $b
>Büyüktür$a $b
<=Küçük ve eşittir$a <= $b
>=Büyük ve eşittir$a >= $b